Zgrzytnica zielonkawowłosa, Agapanthia villosoviridenscens zgrzytnicaziel0006.jpg