Bielsk Podlaski, cerkiew soborna św. Michała Archanioła bielskpodlcerkiew2.jpg