Archipelag Norrpada, szkiery Sztokholmu, Szwecja norrpada0007.jpg