Rzeźba przed restauracją, Plac Teatralny, Kłajpeda, Litwa klajpeda0038.jpg